Sporta speciālisti

Nr. Speciālista vārds, uzvārds Sporta veids Kategorija Sertifikāta Nr. Datums līdz
1 Madara Meiere fitness (atlētiskā vingrošana) C 3041 23.02.2027.