Sporta speciālisti

Nr. Speciālista vārds, uzvārds Sporta veids Kategorija Sertifikāta Nr. Datums līdz
1 Asnate Ādamsone jātnieku sports C 2460 20.08.2025.
2 Ieva Aleksandrova-Eklone jātnieku sports C 2310 16.01.2025.
3 Betija Ane jātnieku sports Sporta studiju absolvents 24.06.2024.
4 Linda Arāja jātnieku sports C 2678 18.02.2026.
5 Jogita Baltmane jātnieku sports C 3030 23.02.2027.
6 Lelde Bāra jātnieku sports C 1960 13.12.2023.
7 Gunta Baumane jātnieku sports C 1859 16.08.2023.
8 Māris Belovs jātnieku sports C 2204 22.09.2024.
9 Kintija Bernharde jātnieku sports Sporta studiju absolvents 25.06.2025.
10 Ilga Bērziņa jātnieku sports C 1978 17.01.2024.
11 Ilze Bērziņa jātnieku sports C 2158 15.08.2024.
12 Lauma Birzniece jātnieku sports C 1979 17.01.2024.
13 Vineta Briede jātnieku sports C 3074 23.03.2027.
14 Maija Briška jātnieku sports C 2809 29.07.2026.
15 Laura Buša jātnieku sports C 3075 23.03.2027.
16 Maija Dāvidsone jātnieku sports C 2278 14.11.2024.
17 Evija Deigele jātnieku sports C 1537 20.09.2022.
18 Loreta Dišlere jātnieku sports C 3033 23.02.2027.
19 Kristīne Eiduka jātnieku sports C 2711 22.04.2026.
20 Dina Endziņa jātnieku sports C 1779 17.05.2023.
21 Ieva Frīdenberga jātnieku sports C 1635 14.12.2022.
22 Indra Gabaliņa jātnieku sports B 4369 18.03.2026.
23 Elīza Gaisa jātnieku sports C 2215 22.09.2024.
24 Guna Ģērmane jātnieku sports Sporta studiju absolvents 25.06.2025.
25 Veronika Īvāne jātnieku sports Sporta studiju absolvents 21.06.2023.
26 Linda Josta jātnieku sports C 2165 15.08.2024.
27 Lūcija Kalniņa jātnieku sports C 1875 16.08.2023.
28 Ellada Kazašvili jātnieku sports C 1877 16.08.2023.
29 Laura Ķere jātnieku sports C 2883 29.09.2026.
30 Krista Kliesmete jātnieku sports C 1828 19.07.2023.
31 Laima Kondratoviča jātnieku sports C 2721 22.04.2026.
32 Gundega Krīgere jātnieku sports C 1760 19.04.2023.
33 Inga Kursīte jātnieku sports C 1785 17.05.2023.
34 Darja Kuzmina jātnieku sports C 2485 20.08.2025.
35 Natālija Ļekanova jātnieku sports C 2700 18.03.2026.
36 Laima Lībere jātnieku sports C 1926 20.09.2023.
37 Kitija Līniņa jātnieku sports C 1967 13.12.2023.
38 Ingrīda Lizbovska jātnieku sports C 1594 26.10.2022.
39 Marika Logina-Pušinska jātnieku sports C 3171 29.06.2027.
40 Guna Loja jātnieku sports B 3735 21.02.2024.
41 Aina Mainiece jātnieku sports B 4656 29.09.2026.
42 Anita Mangale jātnieku sports B 4657 29.09.2026.
43 Velga Marčenkova jātnieku sports B 4807 23.02.2027.
44 Diāna Miķelsone jātnieku sports C 2286 14.11.2024.
45 Dārta Nikuļceva jātnieku sports C 2613 11.11.2025.
46 Laine Orbidāne jātnieku sports C 2827 29.07.2026.
47 Felicita Ozere jātnieku sports C 2490 20.08.2025.
48 Laura Penele jātnieku sports C 2237 22.09.2024.
49 Kristiāna Politere jātnieku sports C 1620 23.11.2022.
50 Ieva Prūse jātnieku sports B 3807 23.05.2024.
51 Vita Rozenberga jātnieku sports C 1956 22.11.2023.
52 Terēze Rozenberga jātnieku sports C 2906 29.09.2026.
53 Svetlana Rudmieze jātnieku sports Sporta studiju absolvents 08.02.2023.
54 Sabīne Saļma jātnieku sports C 3069 10.03.2027.
55 Tamāra Samuševa jātnieku sports C 1890 16.08.2023.
56 Darja Semusa jātnieku sports C 2986 16.12.2026.
57 Sabīne Siliņa jātnieku sports Sporta studiju absolvents 21.06.2027.
58 Ilze Slīpiņa jātnieku sports C 2577 15.10.2025.
59 Elizabete Paula Stivriņa jātnieku sports C 1793 17.05.2023.
60 Laura Svarinska jātnieku sports Sporta studiju absolvents 21.06.2023.
61 Darja Tikhomirova jātnieku sports B 3677 22.11.2023.
62 Inese Tītmane jātnieku sports Sporta studiju absolvents 21.06.2027.
63 Anastasija Tkačenko jātnieku sports C 2502 20.08.2025.
64 Sanita Veite jātnieku sports C 3138 10.05.2027.
65 Klinta Laura Vilcāne jātnieku sports C 1572 20.09.2022.
66 Līga Vilne jātnieku sports C 2657 10.12.2025.
67 Dita Vītola-Viļminska jātnieku sports C 2028 21.02.2024.
68 Gita Zaķe jātnieku sports B 3548 19.07.2023.
69 Laura Zālīte jātnieku sports C 2200 15.08.2024.
70 Jevgēnija Zarecka jātnieku sports C 2071 21.03.2024.
71 Anita Žarinova jātnieku sports C 2404 28.05.2025.