Saskaņā ar Latvijas Sporta federāciju padomes iniciatīvu, šodien noslēgts līgums ar Valsts sporta medicīnas centru par dopinga kontroles pasākumiem.

" />