IZM paziņojums: https://www.izm.gov.lv/lv/jaunums/no-2023-gada-1-janvara-valsts-sporta-budzeta-lidzeklu-pieskirsanu-sporta-federacijam-un-citam-sporta-organizacijam-centralizeti-nodrosinas-latvijas-sporta-federaciju-padome

" />