Latvijas Sporta federāciju padome ir apstiprinājusi konkursa rezultātus - finansējumu sabiedriski nozīmīgu tautas un skolu jaunatnes sporta pasākumu organizēšanai Latvijā 2022.gadā. 

" />