Ikgadējā LSFP biedru kopsapulce notiks 2023. gada 15. martā klātienē a/s “Latvijas valsts meži” konferenču zāle, Vaiņodes ielā 1, Rīgā. LSFP biedriem atbilstoši statūtiem nosūtīts Oficiālais uzaicinājums – dalībai kopsapulcē aicināti katra LSFP biedra (federācijas) viens delegāts.

" />