2022. gada 31. maijā Ministru kabinetā apstiprinātas Sporta politikas pamatnostādnem 2022. – 2027. gadam – vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas nosaka Latvijas sporta politiku turpmākajiem sešiem gadiem.

" />